Piano Bench

Piano Bench

Walnut :: 13 1/2″ Width, 42″ Length, 18″ Height